26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXIX sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2012 r. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 267/2012.
4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2013 r.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – proj. nr 268/2012,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3) odczytanie opinii komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
6) podjęcie uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 301/2012, 302/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – proj. nr: 232/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poddziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – proj. nr 298/2012.
9. Wystąpienia radnych.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-12-2012 15:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17