3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
I.  Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;
II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;
III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;
IV.  Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

3. Finansowane będą wyłącznie projekty „jednoroczne” (tj. projekty realizowane wyłącznie w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).
- termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.
- nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.

4.  Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

5.  Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:
-  od 10 tys. zł do 200 tys. zł.
- w przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Szczegóły projektu: KLIKNIJ

Opublikował:  | Data publikacji: 06-12-2012 08:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-12-2012 08:14