1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 29 w budynku przy ul. Mniszej 5, oraz nr 2 i nr 17 w budynku przy ul. 3 Maja 55, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 637 obr. 207 oraz nr 1071 i nr 1070 – stanowiącej podwórko obie w obr. 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 15.01.2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-12-2012 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-07-2013 12:44