14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowa współpraca kwartalnika „Przemyski Przegląd Kulturalny”

Redakcja „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”, kwartalnika wydawanego przez Przemyską Bibliotekę Publiczną, od kilku lat współpracuje z redakcjami czasopism w sąsiednich krajach: w Czechach, Słowacji i Węgrzech. Współpraca ta została doceniona przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który wsparł ją dotacjami. Partnerskie czasopisma naszego kwartalnika to: „OS – Občianska Spoločnost” wydawane w Bratysławie, „LISTY – Dvouměsíčník pro kulturu a dialog” wydawane w Ołomuńcu i wydawnictwo „Észak-Keleti Átjáró Egyesület” (Stowarzyszenia Pasaż Północno-Wschodni) z siedzibą w Miszkolcu. Partnerski projekt Miasta wyszechradzkie w oczach sąsiadów polega na odwiedzaniu interesujących miast w krajach wyszehradzkich i tworzeniu o nich materiałów dziennikarskich. W wyniku tej współpracy powstały dotąd cztery numery „PPK” poświęcone tematyce wyszehradzkiej, w których są zawarte publikacje naszych zagranicznych partnerów. Również w partnerskich czasopismach, między innymi w LISTACH nr 3/2011 i OS nr 4/2011 można przeczytać obszerne artykuły o tematyce przemyskiej, a w numerze 3/2011 tego ostatniego ukazał się tekst o Przemyślu Zdzisława Szeligi.

 

Ostatnio, w listopadzie br. rumuński ogólnokrajowy tygodnik kulturalny wydawany w Bukareszcie „Observator Cultural” w numerze 649/9.11.2012 zamieścił przedruk wywiadu dziennikarzy Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego z Bogumiłem Luftem, ambasadorem RP w Mołdawii. Link do tygodnika podajemy w załączeniu, natomiast zainteresowanych wersją oryginalną zapraszamy do lektury PPK nr 2/2012.

http://www.observatorcultural.ro

 


Barbara Łapka
Naczelnik
Wydziału Kultury
Urzędu Miejskiego w Przemyślu

JPGOkładka Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego (261,37KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-11-2012 15:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17