7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obchody Święta Niepodległości przez Polonię z Mościsk

Na zaproszenie Prezydenta Przemyśla Pana Roberta Chomy w tegorocznych obchodach 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości wzięła udział 11-osobowa delegacja z Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie-Oddział w Mościskach. Organizacji pobytu Gości w naszym mieście podjęli się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu.

Delegacja z Mościsk wystawiła poczet sztandarowy i złożyła wiązankę  biało-czerwonych kwiatów na ołtarzu w przemyskiej Archikatedrze, a następnie uczestniczyła w uroczystościach pod Pomnikiem Orląt Przemyskich. W godzinach popołudniowych wszyscy wzięli udział w koncercie pieśni patriotycznych w auli Seminarium Duchownego. W czasie pobytu w Przemyślu zaproszeni Goście spotkali się z ogromną życzliwością władz kościelnych, samorządowych, Parlamentarzystów oraz mieszkańców Przemyśla. Podziwiali rozmach z jakim organizatorzy przygotowali obchody  Święta Niepodległości, podniosłą atmosferę i radość tego świątecznego dnia. Byli bardzo dumni, że są  Polakami oraz wdzięczni za zaproszenie ich przez Pana Prezydenta Przemyśla.

Uroczystości  z  okazji Święta Niepodległości w Mościskach natomiast odbyły się tydzień później tj. 18 listopada br. Wzięli w nich udział  Polacy mieszkający w tym mieście  oraz m.in. zaproszona delegacja ze Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu. Były skromne, ale wyjątkowo wzruszające  i skłaniające do bardzo głębokiej refleksji. Również w Mościskach uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w polskim kościele p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Po jej zakończeniu przemyska delegacja udała się na Stary Cmentarz, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach żołnierzy poległych zarówno w 1918 r jak i 1939 r. Następnie wszyscy spotkali się na akademii w Domu Kultury. Prezesi współpracujących organizacji wygłosili okolicznościowe referaty; Pan Andrzej Miciak w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. rolę codziennego pielęgnowania polskich tradycji, języka, zwyczajów wśród Polaków na Kresach, a Pan Tadeusz Król dziękował miejscowym władzom za współpracę i budowanie dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami Mościsk różnych narodowości. Część rozrywkowo-artystyczną wypełniły występy Męskiego Chóru Kameralnego z Mościsk, który odśpiewał pieśni patriotyczne m.in. „Marsz I Brygady”, „Ojczyzno ma”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Występowały również dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które wzruszyły wszystkich obecnych na sali deklamacją „Katechizmu małego Polaka”, Na zakończenie uroczystości wystąpiła Pani Teresa Kuczera-Król i Pan Jan Nowakowski - soliści Kapeli Fidelis z Przemyśla, otrzymując gromkie brawa od zgromadzonej publiczności.

Obchody  94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości zarówno w Przemyślu jak i Mościskach zapiszą się trwale w pamięci wszystkich uczestników.


Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich

Opublikował:  | Data publikacji: 30-11-2012 10:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43