9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – ważne informacje. Najczęściej zadawane pytania.

Czy właściciel nieruchomości powinien rozwiązać umowę z firmą wywozową ?
W związku z nadchodzącym końcem roku, oraz zbliżającym się terminem (1 lipca 2013r.) wprowadzenia nowego, tzw. „opłatowego”, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wśród właścicieli nieruchomości, może pojawić się szereg wątpliwości co do ich praw i obowiązków z tym związanych. Prezydent Miasta Przemyśla, uprzedzając ewentualne pytania wyjaśnia :

1. Czy właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2013r. zobowiązani będą do wnoszenia na rachunek gminy opłaty za gospodarowanie odpadami ?

Odp. Nie, dopiero począwszy od 1 lipca 2013 r., a więc po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, właściciel nieruchomości, objęty zostanie gminnym systemem gospodarowania odpadami i zobowiązany do uiszczania opłaty.

2. Czy z dniem 30 czerwca 2013r. dotychczasowe umowy, zawarte z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych, wygasną?

Odp. Nie, dotychczasowe umowy nie wygasną. Nie może ich też wypowiedzieć Gmina, ponieważ nie jest ich stroną, może to uczynić jedynie właściciel nieruchomości. Ponieważ zawarte przez właścicieli nieruchomości  umowy nie  wygasną automatycznie, niezbędne będzie ich pisemne wypowiedzenie, ze skutkiem na  30 czerwca 2013 r..

3. Dlaczego należy wypowiedzieć dotychczasową umowę?

Odp.  W przypadku nie wypowiedzenia umowy, może zdarzyć się, że właściciel nieruchomości obowiązany będzie do płacenia za wywóz śmieci, jednocześnie firmie wywozowej i gminie :
– firmie wywozowej na podstawie nadal obowiązującej umowy, 
– gminie na podstawie przepisów ustawy i aktów prawa miejscowego.

4. Czy od 1 stycznia 2013r., gmina odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Odp. Nie, właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy, ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, ma możliwość dalszego korzystania z niej do 30 czerwca 2013r. - jeśli nie upłynął termin jej obowiązywania.

5. Co należy zrobić, jeśli termin obowiązywania zawartej umowy upływa 31 grudnia 2012r.?

Odp. Właściciel nieruchomości winien zawrzeć nową umowę na odbiór odpadów komunalnych, z uprawnionym do tego przedsiębiorcą, na okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 30-11-2012 08:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:25