7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie VII edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

Błogosławiony Jan Paweł II „Papież Rodziny”

VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” miała właśnie takie hasło jak wcześniejszy dzień Papieski. Konkurs zainicjowany i przeprowadzony był, jak w latach poprzednich przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” w Przemyślu.
27 października 2012 r. odbył się uroczysty finał. Zaproszeni goście wzięli udział w Mszy Św. koncelebrowanej przez ks. Bpa Adama Szala oraz innych księży popierających lub zaangażowanych w konkurs. Homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy.
Dzięki przychylności ks. Rektora Dariusza Dziadosza współorganizatorem konkursu było Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. Honorowy patronat objęli ks. Bp Adam Szal, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
Otwarcia Finału oprócz księdza Biskupa dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Jan Bartmiński.
Obecni byli także  reprezentanci Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz Posła RP Piotra Tomańskiego.
    
Główną ideą, która przyświeca konkursowi od roku śmierci wielkiego Polaka Ojca Św. jest uczczenie pamięci bł. Jana Pawła II w kolejną rocznicę wyboru na stolicę apostolską, zgłębianie Jego nauczania, wielkiego autorytetu. Ważna jest też zachęcanie dzieci i młodzieży do odkrywania swoich talentów  oraz kształtowania ich aspiracji, sięgania poza wymagania szkolne. W tym roku szczególnym przesłaniem  była  refleksja nad rolą i wartością rodziny w odniesieniu do Listu do Rodzin z dnia 2 lutego 1994 r.
    
Konkurs przybrał formy: plastyczną, literacką i wokalną. Do Przemyśla napłynęło ponad 1200 prac plastycznych, ok. 200  literackich. Zgłosiło się 25 zespołów i wykonawców muzycznych, którzy pragnęli zaprezentować na scenie piosenki o Janie Pawle II i o rodzinie.
Uczestnicy konkursu reprezentowali  przedziały wiekowe od  przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne, a także wśród laureatów znaleźli się podopieczni Domów Pomocy Społecznej.
Druga część uroczystości rozpoczęła się programem finałowym w Auli Instytutu Teologicznego. Wykonała go grupa ze świetlic prowadzonych przez „Wzrastanie” z Przemyśla i Radymna, a były to układy taneczne  i tematyczne piosenki.
       
W rozgrywających się w tym dniu  formach wokalnych konkursu wśród 21 zakwalifikowanych łącznie grup i solistów, pojawiły się zarówno przedszkolaki, jak i starsze zespoły, które prezencją oraz wykonaniem rozgrzewały i radowały widownię.  Publiczność okazywała  aplauzy wsparcia, widoczny był gorący doping rodziców oraz przyjaciół, zaś z boku sceny dało się dostrzec opiekunów zespołów, którzy dodawali otuchy małym artystom. Jury występującego w osobie ks. Tomasza Hryniaka – muzykologa i P. Marioli Rudawskiej – Pętlak miało trudny orzech do zgryzienia; poziom wykonań był naprawdę wysoki i wyrównany.
Najbardziej oczekiwany moment czyli ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród odbyło się przy udziale oceniających daną dziedzinę konkursu. Serdeczny uśmiech, uścisk dłoni, pamiątkowe zdjęcie oraz wielka radość to bezcenne chwile dla każdego z laureatów i wyróżnionych  w tym konkursie. Łącznie przyznano ok. 200 dyplomów z podpisem jurorów i  dostojnych patronów.

Zarząd Stowarzyszenia „Wzrastanie” wyraża radość z  tak licznego odzewu na zaproponowaną  formę  upamiętnienia idei nauczania Ojca Świętego oraz uczenia jego błogosławionej postaci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, za trud wychowawców, nauczycieli, katechetów zaszczepienia motywacji  w przygotowanie dzieł  plastycznych, literackich jak i muzycznych.

Szczególną  wdzięczność  kierujemy do bezinteresownej i żmudnej pracy wszystkich  jurorów.
- Z form literackich: P. Ryszardzie Żuławskiej, Justynie Ślimak, Agnieszce Pomianek-Pudłockiej.
- Z form plastycznych: P. Urszuli Serafin, Lesławowi Trudzikowi, ks. Markowi Wojnarowskiemu, Ks.  Markowi Machale.

Gorące podziękowania składamy ks. Rektorowi Dariuszowi Dziadoszowi oraz klerykom WSD  za  bardzo znaczącą pomoc organizacyjną, również naszym sponsorom, którzy zafundowali  część nagród:
Panu Prezydentowi Robertowi Chomie, P. Aleksandrowi Baczyk oraz P. Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Tadeuszowi Broker.
   
Wdzięczni jesteśmy komendantowi Straży Miejskiej w Przemyślu P. Janowi Genei za  pomoc  organizacyjna.
Całość  finału prowadziła  z pełnym ciepłem i kunsztem konferansjera  P. Elżbieta Maciorek, natomiast aspektem  muzycznym i  nagłośnieniem  zajmował się P. Piotr Misiński.
Znaczny udział  w  przygotowaniach i przebiegu finału miały zespoły wychowawcze świetlic z Radymna i Przemyśla oraz  wolontariusze.

Przygotowała Liliana Zimoń
                                                                                                          

JPGPodsumowanie VII edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" (61,54KB)

JPGPodsumowanie VII edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" (62,02KB)

JPGPodsumowanie VII edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" (64,06KB)

JPGPodsumowanie VII edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" (56,77KB)

JPGPodsumowanie VII edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" (63,04KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2012 11:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43