12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Turniej o tytuł mistrza ortografii wśród uczniów szkół przemyskich

25 października w sali Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się coroczne, siódme już, „Fajowe Dyktando”, organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu.

Ta realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji impreza ma nie tylko walory edukacyjne. Jej luźna, zabawowa forma umożliwia integrację młodzieży z różnych szkół, stwarza okazję do wzajemnej życzliwości, wzmacnia patriotyzm lokalny.

W tym roku w szranki stanęło kilkudziesięciu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tekst dyktanda, opracowany przez Teresę Węgrzyn, pasjonatkę zawiłości języka polskiego, nie był łatwy, nawet najlepsi popełnili po kilka błędów.

Choć językoznawcy nie potwierdzają powszechnej opinii, że język polski jest najtrudniejszym językiem świata, jednak zgadzają się, że do łatwych nie należy.

Duże trudności mieli młodzi z dziegciem, koglem-moglem, naprędce, pustułką, tradycyjnie trudne też były decyzje odnośnie pisowni łącznej lub rozdzielnej, np. wielu popełniło błąd w słowach: superczuły, trzyipółminutowy, półdiablęta, wniwecz, dlaboga.

W przerwie, podczas której wolontariusze - nauczyciele i pedagodzy poprawiali prace, wystąpiły: Kabaret o Nazwie Tak Głupiej, że Szkoda Gadać z Gimnazjum nr 1 oraz wokaliści z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Najlepsze okazały się dziewczyny. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Drymajło, uczennica kl. III Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, miejsce drugie – Barbara Hryniszyn z kl. III Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, trzecie – Beata Narożnowska z kl. III Gimnazjum nr 4.

Co roku podczas Fajowego Dyktanda kapituła złożona z psychologów i pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyznaje tytuł „Świadomość Roku” osobom pracującym na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie wykraczającym poza ramy swojego zawodu, wyróżniających się wrażliwością i  szczególnym zrozumieniem potrzeb swoich podopiecznych. W tym roku tytuł ten otrzymała pani Wiesława Steblińska, pedagog Gimnazjum nr 5.

Wyróżniono też państwa Iwonę i Wiesława Bednarzów, właścicieli sklepu „Poziomka” za wspieranie dobrym sercem i słodkościami podopiecznych Poradni.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 28-11-2012 14:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-11-2012 14:25