22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

10 lat Prezydenta Roberta Chomy na stanowisku i półmetek kadencji samorządu

19 listopada minęło 10 lat od złożenia ślubowania przez obejmującego stanowisko Prezydenta Miasta Roberta Chomę, a za kilka dni minie także półmetek obecnej kadencji samorządu. Jest to okazja do krótkiego podsumowania, którego dokonuje Prezydent w liście skierownym do mieszkańców Przemyśla.

 

Szanowni mieszkańcy Przemyśla,
W ostatnich dniach branżowe pismo polskich samorządów „Wspólnota” opublikowało bardzo ciekawy ranking. Podsumowuje on wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007 – 2011 przez polskie gminy. Z satysfakcją chciałbym poinformować, że w kategorii miast na prawach powiatu Przemyśl zajął pierwsze miejsce. Dla mnie to bardzo symboliczne wydarzenie, ponieważ zbiega się z dziesiątą rocznicą mojego zaprzysiężenia na Prezydenta Miasta Przemyśla - ważną chwilą w moim życiu, kiedy po raz pierwszy zdecydowaliście się Państwo zaufać mi i przekazać odpowiedzialność za przyszłość naszego Miasta.

Między dniem objęcia urzędu, a niewątpliwym sukcesem, jakim jest zwycięstwo w rankingu, przeszliśmy długą drogę, świętując mniejsze i większe osiągnięcia, mierząc się często z trudnymi problemami.  Moja pierwsza kadencja w dużej części poświęcona była sporządzeniu bilansu naszych aktywów i potrzeb lokalnej społeczności, próbie oceny, które sprawy zaniedbane przez dziesięciolecia wymagają natychmiastowych działań, a jakie będą musiały zostać odłożone w czasie.

Analizy zastanej sytuacji, przygotowane na ich podstawie programy i plany, pozwoliły nam na wyznaczenie kierunków rozwoju naszego Miasta , znalezienie takich rozwiązań, które z jednej strony będą wykorzystywały tradycje i wynikający z nich potencjał  Przemyśla, z drugiej nie będą zamykały nam drogi do uczynienia go nowoczesnym, przygotowanym na wyzwania współczesności. Postawiliśmy więc na wykorzystanie i rozbudowę potencjału turystycznego, starając się przywrócić zabytkom Przemyśla blask, nadać nowe funkcje miejscom trwale wpisanym w wizerunek miasta. Stąd, jako pierwsze pojawiły się projekty rewitalizacyjne w obrębie Starego Miasta, czy na Kopcu Tatarskim. Poprawieniu atrakcyjności turystycznej miał też służyć projekt budowy stoku narciarskiego. Wtedy też, może jeszcze nie na wielką skalę, ruszyły inwestycje infrastrukturalne, jak np. remonty i budowy dróg. Uczyliśmy się przez te pierwsze lata korzystać z szans jakie dawały nam programy przedakcesyjne UE i inne źródła zagraniczne: w latach 2004 – 2006 zdobyliśmy dofinansowanie na łączną kwotę blisko 42 mln zł.

Te pierwsze lata to także czas porządkowania innych dziedzin życia, np. przemyskiej oświaty, czy też przygotowań i dyskusji nt. powstania w naszym mieście pierwszych sklepów wielkopowierzchniowych. W międzyczasie w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej, Przemyśl stał się ostatnim, choć ja wolę mówić pierwszym, miastem Wspólnoty na jej wschodnich granicach, a ten fakt nie pozostał bez wpływu na nasze plany i zamierzenia na przyszłość.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 postawiła przed wszystkimi samorządami w Polsce bardzo jasne wyzwanie: maksymalne wykorzystanie finansowej pomocy Wspólnoty, odrobienie kilkudziesięcioletnich strat cywilizacyjnych, poprawa jakości życia mieszkańców. W przypadku Przemyśla efekt udało się uzyskać w stopniu co najmniej zadowalającym. Otóż w perspektywie finansowej 2007 – 2013 zdobyliśmy ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie na łączną kwotę ok. 328 mln zł. Do tego trzeba doliczyć prawie 18 mln zł na projekty Związku Gmin Fortecznych (w tym dla miasta Przemyśla – 3 460 227,06). Z pewnością nie jest to ostateczna kwota, gdyż kilka wniosków o dofinansowanie jest w trakcie oceny.

Obecnie wdrażamy wiele ciekawych projektów, których pozytywne skutki będziemy odczuwać w następnych latach. Wśród największych przedsięwzięć należy wymienić m.in. trwającą Modernizację Zamku Kazimierzowskiego wraz z Parkiem Miejskim, termomodernizację obiektów oświatowych, przebudowę, modernizację i budowę wielu dróg w mieście, liczne programy oświatowe, budowę boisk sportowych w ramach programów ogólnopolskich, modernizację taboru przemyskiego MZK, projekty związane z rekreacją i turystyką, wspólne działania z naszymi zagranicznymi partnerami. Dołóżmy do tego także absorbujące samorząd i mieszkańców przez trzy lata starania o zmianę granic Miasta, aby stwierdzić, że nasze lokalne życie w ostatnich latach dostarczało wielu tematów do gorących dyskusji i analiz.

Obok tych działań nie mniej istotna jest dla mnie zawsze sfera społeczna. Rozwiązaniem, które bez obaw mogę nazwać sukcesem naszego samorządu jest program Przemyska Rodzina 3+. Wsparciem dla rodzin są też dopłaty do żłobków niepublicznych w wysokości 400 zł miesięcznie. Nie mogliśmy też nie podjąć tak ważnego społecznie tematu, jakim jest przekształcenie 114 Szpitala Wojskowego i przejęcie tej placówki medycznej do prowadzenia przez samorząd. Prace nad powstaniem w jego miejsce Miejskiego Szpitala są już na końcowym etapie. 

Trzeba by być więc ogromnym malkontentem, żeby nie zauważyć zmian, które zaszły w Przemyślu w ciągu ostatnich lat i w jego postrzeganiu na zewnątrz. Cieszę się, że największy projekt przemyski od kilkudziesięciu lat, jakim jest droga obwodowa oddana niedawno do użytku mieszkańcom, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem z Państwa strony. Nie muszę przekonywać, że to nie tylko bardzo ważny element poprawy jakości życia w Przemyślu, ale także symbol i zwieńczenie etapu zmian, ustanawiających zupełnie inne oblicze naszego Miasta. Faktem godnym odnotowania jest zakończenie pierwszego etapu starań o budowę przejścia granicznego w Malhowicach-Niżankowicach. W minionym miesiącu notę dyplomatyczną w tej sprawie w Kijowie podpisały władze Ukrainy.

Zdaję sobie jednak sprawę, że wciąż nie rozwiązaliśmy najważniejszej bolączki naszej społeczności, jaką jest ubogi rynek pracy w regionie. Od czasu powstania przemyskiej podstrefy ekonomicznej, to z nią wiązaliśmy wszyscy największe nadzieje na powstanie nowych miejsc pracy i mam przekonanie, że dzięki uporowi i cierpliwości stanie się ona miejscem, które kolejni przedsiębiorcy uznają za dobre miejsce do inwestowania swoich pieniędzy. W sytuacji kryzysu gospodarczego i wielkiej ostrożności ze strony inwestorów, jest to trudne, ale i też bardzo ważne zadanie stojące przed nami.

Jesteśmy w połowie obecnej kadencji samorządu, wiele naszych pomysłów i inwestycji jest w trakcie realizacji, niektóre z nich czekają na rozpoczęcie. Dla mnie istotne jest, aby te pomysły na przyszłość Przemyśla spotykały się z Państwa akceptacją, dlatego zawsze z uwagą będę słuchał opinii na ich temat, bo przecież wszystko co robi samorząd ma służyć mieszkańcom. Pamiętając też o moich deklaracjach składanych na początku obecnej prezydentury, chciałbym wskazać dwie inwestycje, które zamierzamy zaplanować, a następnie zrealizować naszym mieście. Pierwsza z nich – kompleks rekreacyjny z zespołem basenów – ma uzupełnić ofertę wypoczynkową Przemyśla dla mieszkańców oraz turystów. Jest to oczywiście projekt we wstępnej fazie planowania, podlega ocenie ze względu na efektywność oraz wybór najlepszej koncepcji realizacji. Drugą inwestycją, której od dawna domagają się przemyślanie, jest budowa nowoczesnego kina. Po dotychczasowych niepowodzeniach negocjacji, które toczyły się poza samorządem, zamierzam osobiście włączyć się w realizację tego pomysłu. Chciałbym, aby taki obiekt powstał w połączeniu z parkingiem podziemnym, najlepiej w centrum miasta, a według mnie idealnym miejscem na jego powstanie byłby Rybi Plac.

W ciągu najbliższych dwóch lat znajdzie się z pewnością także wiele innych tematów, spraw i inwestycji, które będą przedmiotem mojej i Państwa uwagi, nie tak spektakularnych jak dwa projekty wymienione wyżej, ale równie istotnych dla tego, aby Przemyśl rozwijał się w sposób zrównoważony. Nie zapominam o nich, szukam i będę szukał rozwiązań, które pozwolą mi z pełnym przekonaniem uznać, że nie zawiodłem Państwa zaufania.

Przemyśl, dnia 27 listopada 2012r.


Prezydent Miasta

Robert Choma
 

JPGKonferencja prasowa Prezydenta Miasta podsumowująca 10-lecie prezydentury

Opublikował:  | Data publikacji: 27-11-2012 11:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2013 15:07