9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja medyczna w Przemyślu

Fundacja Pomocy dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” jest organizatorem Konferencji medycznej pod tytułem: ”Postępowanie rehabilitacyjne w chorobach dzieci i młodzieży – właściwy dobór metod terapeutycznych – wybrane aspekty praktyczne”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Konferencja rozpocznie się o godzinie 11.00 w dniu 23 listopada br. w sali konferencyjnej Hotelu „GROMADA”. Poniżej szczegółowy program i zakres tematyczny spotkania.  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 

 
Przemyśl 23.11.2012 r.
 
godz. 11.00 – 11.30 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji;
 
godz. 11.30 – 12.10 Wykład: "Organizacja opieki rehabilitacyjnej u dzieci z wczesnymi uszkodzeniami mózgu" – dr Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok po Kroku" w Zamościu;  
 
godz. 12.10 – 12.50 Wykład: ”Fizjoterapia onkologiczna w pediatrii” - mgr Jarosław Napiórkowski - Kierownik Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie
 
godz. 12.50 – 13.30 Wykład: ”Zaopatrzenie ortopedyczne i kizezjotaping w onkologii pediatrycznej” - fizjoterapeuta Dariusz Potrzyszcz - Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
 
godz. 13.30 – 14.00 Przerwa
 
godz. 14.00 – 14.40 Wykład: "Doświadczenia własne w usprawnieniu wieloprofilowym dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi" - mgr fizjoterapii Joanna Surowińska - Prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Volty
w Warszawie, Centrum Fizjoterapii i Wspomagania Rozwoju ”MANUS medica” w Warszawie;
 
godz. 14.40 – 15.20 Wykład: ”Wielokierunkowe działanie neurorehabilitacji w procesie usprawniania pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym”
- dr n. o kult. fiz. Roman Olejniczak – Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej ”VIGOR” we Wrocławiu;
 
godz. 15.20 – 16.00   Wykład: "Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym - stały postęp" - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Kierownik Katedry Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
godz. 16.00 Zakończenie Konferencji
 

 

JPGNULL (400,38KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2012 15:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17