16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. wyboru oferty na sporzadzenie operatów szacunkowych.

   Informacja


W dniu 20 listopada 2012 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przed dokonaniem podziału geodezyjnego i po dokonaniu podziału geodezyjnego dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). W oznaczonym terminie do tut. Organu wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Estimer Annę Bruździńską w wysokości 14 500,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie operatów szacunkowych. Termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl