15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dot. wyboru oferty na sporzadzenie operatów szacunkowych.

   Informacja


W dniu 20 listopada 2012 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przed dokonaniem podziału geodezyjnego i po dokonaniu podziału geodezyjnego dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). W oznaczonym terminie do tut. Organu wpłynęły 2 oferty.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Estimer Annę Bruździńską w wysokości 14 500,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie operatów szacunkowych. Termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2012 13:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:28