9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja - „Rola edukacji czytelniczej i medialnej w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym – prezentacja innowacyjnych rozwiązań”

                                

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie nauczycieli - polonistów i bibliotekarzy do udziału w  konferencji pn. „Rola edukacji czytelniczej i medialnej w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym – prezentacja innowacyjnych rozwiązań”, nad którą honorowy patronat objął p. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla. Konferencja odbędzie się w dniu 28.11.2012r. w Przemyślu w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Śnigurskiego 10-12 .

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Readway – looking for attractive and effective ways to develop interest in reading”READWAY w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych,  finansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej  „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Regio, w ramach podpisanej umowy  nr 2012-1-PL1-COM 13-285631 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu. Projekt realizowany jest przy współpracy z partnerami ze Styrii (Austria): z Urzędem Kraju Związkowego Styria/Wydział ds. Europy, Kultury i Współpracy z Zagranicą, Centrum Czytelnictwa - Instytutem ds. Organizacji i Rozwoju Bibliotek oraz Pedagogiki Czytelnictwa w Grazu oraz Gimnazjum „NMS Fehring”. Z Przemyśla oprócz Urzędu Miejskiego - koordynatora projektu, w projekcie uczestniczą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, II Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Nr 1.

Wspólny polski-austriacki projekt zakłada wymianę doświadczeń i promocję dobrych praktyk na temat edukacji czytelniczej i medialnej młodzieży. Przez prawie dwuletni okres trwania projektu będą podejmowane różne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, wzmocnienia chęci do czytania i uatrakcyjnienia oferty edukacyjno-czytelniczej dla uczniów i nauczycieli w Przemyślu. Planowane są również warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy oraz szkolenia związane z tą tematyką. W ramach projektu specjaliści - bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przeprowadzą badanie diagnostyczne nt edukacji czytelniczej w szkołach Przemyśla oraz opracują zestawienia bibliograficzne i katalog adaptacji filmowych lektur szkolnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy.


Szczegółowy program konferencji zamieszczamy poniżej:


28.11.2012 (środa)
godz. 12.00 - 12.15 - Przywitanie zaproszonych gości
godz. 12.15 - 13.00 - „Jak zachęcać do czytania” Dorota Karkut – wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
13.00 - 13.45 -  „Edukacja czytelnicza i medialna w podstawie programowej kształcenia ogólnego” - Jadwiga Świętoń – Kierownik Oddziału Wspomagania i Planowania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                       
 13.45 - 14.15 -  Przerwa kawowa
 14.15 - 15.00 -  Rola głośnego czytania w rozwoju emocjonalnym –  psychicznym, intelektualnym i moralnym dziecka  (cz.1). 
Katarzyna Bednarz-Soja, kierownik Czytelni i  Działu Informacyjno- Bibliograficznego Przemyskiej Biblioteki Publicznej, przewodnicząca Przemyskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzki koordynator Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

                      Przykłady dobrych praktyk: „Wesołe minutki z książeczką” - realizacja projektu czytania dzieciom w Jarosławiu (cz.2)
Dorota Grząba  - nauczyciel - bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Jarosławiu, koordynator Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom w Jarosławiu.


opr. I. Liweń, Wydział Kultury UM
 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2012 13:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17