0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Krakusa

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Krakusa, oznaczonej jako działka nr 515/5 o powierzchni 0,0679 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00050790/9, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 3 stycznia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2012 10:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:28