10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ratowania Folkloru Miejskiego przy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Przemyślu

OBWIESZCZENIE

Likwidator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ratowania Folkloru Miejskiego przy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 15165/12/401 z dnia 14 listopada 2012 r.,

postanowił

1. Rozwiązać Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ratowania Folkloru Miejskiego przy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Przemyślu.
2. Wyznaczyć na likwidatora panią Elżbietę Nowakowską.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Hoffmanowej 3/52, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Elżbieta Nowakowska

 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-11-2012 10:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-11-2012 10:49