8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 18 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 16 oraz nr 4 i nr 15 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 1, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1463 oraz nr 761 obie w obrębie nr 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 02 stycznia 2013 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-11-2012 11:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:28