10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Sarbiewskiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla, przy ul. Sarbiewskiego oznaczonej jako działka nr 2280 o powierzchni 0,0071 ha i działka nr 2345 o powierzchni 0,0027 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102373/0, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadaczy garaży nr 1 i nr 4.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu 02 stycznia 2013 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-11-2012 10:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:28