23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Instytut Badań Edukacyjnych w SP 15 w Przemyślu

Wiosną ubiegłego tego roku Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie zaproponował Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu przeprowadzenie badania jakości i efektywności polskiego systemu edukacji. Za zgodą dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców uczniów obecnych klas V a i V c badania są przeprowadzane przez pracowników instytutu od 2010 roku i potrwają jeszcze dwa lata.. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. Po zakończeniu badania zostanie sporządzony raport, który zostanie przekazany nauczycielom i rodzicom uczniów. W skali kraju projektem zostało objętych 175 szkół.

Instytut Badań Edukacyjnych jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Posiada  formę instytutu badawczego i funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.   Instytut współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w powiększającej się sieci współpracy znajdują się też samorządy terytorialne, szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze i organizacje międzynarodowe.  W ramach działalności statutowej Instytut Badań Edukacyjnych wydaje corocznie publikacje i opracowania naukowe z zakresu szeroko rozumianej edukacji. Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje".

Opublikował:  | Data publikacji: 17-11-2012 08:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17