10.8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PIKULICE I”

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PIKULICE I”

 


W dniu 21 listopada 2012 r. o godzinie 900  w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 odbędą się konsultacje społeczne na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pikulice I” w Przemyślu.
Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się mieszkańców i właścicieli nieruchomości z propozycją zagospodarowania wolnych od zabudowy terenów w południowo-zachodniej części miasta i uporządkowanie przestrzenne i komunikacyjne obszarów zabudowanych. Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarty jest pomiędzy: ulicami Piastowską, Kwiatową i Złotą. Osoby do kontaktu pod nr telefonu (16) 678 37 16: projektant planu:   mgr inż. arch. Katarzyna Domka.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl