20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PIKULICE I”

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Na temat: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PIKULICE I”

 


W dniu 21 listopada 2012 r. o godzinie 900  w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 odbędą się konsultacje społeczne na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pikulice I” w Przemyślu.
Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie się mieszkańców i właścicieli nieruchomości z propozycją zagospodarowania wolnych od zabudowy terenów w południowo-zachodniej części miasta i uporządkowanie przestrzenne i komunikacyjne obszarów zabudowanych. Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarty jest pomiędzy: ulicami Piastowską, Kwiatową i Złotą. Osoby do kontaktu pod nr telefonu (16) 678 37 16: projektant planu:   mgr inż. arch. Katarzyna Domka.

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2012 11:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 11:46