-7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych, położonych w budynku przy ul. Przecznica Wałowa 4A

OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych, oznaczonych jako:

  1. lokal użytkowy nr 1U o powierzchni 18,32 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00093308/7, położony w budynku przy ul. Przecznica Wałowa 4A, wraz z udziałem wynoszącym 160/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działkach nr 690 o powierzchni 0,0146 ha i nr 699 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00000894/3,
  2. lokal użytkowy nr 2U o powierzchni 10,72 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,29 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00093309/4, położony w budynku przy ul. Przecznica Wałowa 4A, wraz z udziałem wynoszącym 93/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działkach nr 690 o powierzchni 0,0146 ha i nr 699 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00000894/3.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 grudnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2012 15:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:27