9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Bakończyckiej 9

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Bakończyckiej 9, oznaczonej jako działka nr 236/1 o powierzchni 0,2125 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00093921/0, zabudowanej budynkiem administracyjno-magazynowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 27 grudnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2012 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:27