10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Już jeździmy nową obwodnicą. Liczny udział gości i mieszkańców w otwarciu i wizyta Premiera Donalda Tuska.

W sobotnie przedpołudnie 10 listopada, przy pięknej, słonecznej pogodzie, odbyła się uroczystość otwarcia drogi obwodowej Miasta Przemyśla. Po wystąpieniach Prezydenta Miasta i zaproszonych gości, przecięta została wstęga i ruch na nowej drodze ruszył. Wkrótce po tym nową drogę obwodową i most wizytował Premier Donald Tusk.


W swoim wystąpieniu Prezydent Robert Choma przede wszystkim dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że inwestycja nie tylko mogła powstać, ale i została przeprowadzona bardzo sprawnie i terminowo. Wśród zabierających głos na uroczystości byli także: Senator RP Andrzej Matusiewicz, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński gośćmi spotkania byli także Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele samorządu województwa, powiatu przemyskiego (Starosta Jan Pączek), samorządu Miasta, służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Ochrony Kolei, Straży Miejskiej) , Zarządu Dróg Miejskich (Dyrektor Jacek Cielecki), projektantów, zarządzających inwestycją i nadzorujących ją (Promoct Consulting), przedstawiciele wielu innych instytucji oraz organizacji, licznie zgromadzeni  mieszkańcy Przemyśla.

Zgodnie z tradycją głos w trakcie uroczystości zabrał także przedstawiciel wykonawcy, Mota Engil Central Europe, Dyrektor Kontraktu i Członek Zarządu Firmy Sławomir Barczak. Zaskoczył wszystkich zgromadzonych wygłaszając przygotowany specjalnie na tę okazję… poemat. Kopię tego wystąpienia i album ze zdjęciami z budowy wręczył Prezydentowi Chomie, a mieszkańcy mogą przeczytać jego treść na naszej stronie.

Po przecięciu wstęgi, której dokonało kilkunastu zaproszonych gości wraz z Prezydentem Robertem Chomą, nastąpiło poświęcenie nowej drogi. Dokonali tego wspólnie duchowni obu obrządków: Ksiądz Prałat Stanisław Czenczek oraz Ksiądz Mitrat Eugeniusz Popowicz.

Ruch na drodze obwodowej zainaugurowali uczestnicy wydarzenia pn. "Aktywnie dla Niepodległej": kierowcy samochodów rajdowych, motocykliści, rowerzyście, biegacze i uprawiający nordic walking.

Wkrótce po zakończeniu części oficjalnej na drodze obwodowej rozpoczął się na niej normalny ruch i pojawiły się pierwsze samochody, a  tym samym inwestycja została przekazana mieszkańcom, jej użytkownikom.

Drugą częścią wydarzenia na obwodnicy była wizyta Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który w towarzystwie Pani Wojewody Małgorzaty Chomycz - Śmigielskiej  oraz Prezydenta Roberta Chomy spacerował wzdłuż nowej obwodnicy i mostu Brama Przemyska. W trakcie krótkiego spotkania z dziennikarzami oraz zgromadzonymi gośćmi, Premier pogratulował udanej inwestycji i nawiązał do zbliżającego się Święta Niepodległości mówiąc m.in. „To są mosty, które powinny łączyć serca Polaków. Najwyższy czas, aby w rocznicę niepodległości i przy tak fajnych okazjach, jakimi są otwarcia mostów, dróg i obwodnic, powiedzieć sobie, że te mosty, które powstają naszym wysiłkiem i przy europejskiej pomocy, powinny być także mostami pomiędzy naszymi sercami - dodał szef rządu.”

Za okazaną przy powstawaniu obwodnicy pomoc podziękował Premierowi Prezydent Robert Choma, podkreślając, że jest to materialny dowód na to, iż pieniądze zainwestowane w nasze Miasto i wschodnią Polskę są dobrze wydane. Zaznaczył też, że liczymy na dalszą pomoc ze strony państwa przy kolejnych inwestycjach.
Całość wystąpień Premiera Donalda Tuska i Prezydenta Roberta Chomy jest dostępna na stronach Telewizji Polskiej. 

Nim kolumna rządowa opuściła Przemyśl, Premier zatrzymał się na chwilę przy zgromadzonych mieszkańcach Przemyśla, był również czas na krótką rozmowę i zrobienie wspólnego zdjęcia.  

zdjęcia: Grzegorz Karnas

 

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

 

Okres realizacji: 2010 – 2012
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013
Wartość całkowita: 244 919 778,13 zł, w tym wartość robót 226 674, 094 zł
Wartość dofinansowania z PARP: 187 204 416,00 zł

W ciągu trzech lat (2010, 2011, 2012) samorząd otrzymał także na ten projekt pieniądze ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W ostatnim roku była to kwota 15 336 500 zł dofinansowania, które stanowi uzupełnienie wkładu własnego Miasta do inwestycji. W ubiegłych dwóch latach na ten cel otrzymaliśmy pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 11 232 400 zł (2010) i 8 100 000z ł (2011), łączna suma wsparcia wyniosła więc 34 668 900 zł, dzięki czemu zaangażowanie środków finansowych z budżetu samorządu wynosi ok. 12%.

Prace rozpoczęto 15 października 2010r., zgodnie z umową zostały zakończone 15 października 2012r. Inwestycja była wielkim przedsięwzięciem logistycznym i budowlanym dla miasta – to największe przedsięwzięcie na naszym terenie od wielu lat.
Wykonawcą robót była firma Mota Engil Central Europe Sp. z o.o.

Budowa wschodniej drogi obwodowej Przemyśla miała na celu przede wszystkim odciążenie centrum miasta z ruchu tranzytowego, co wpłynie na komfort życia mieszkańców, jak również na ochronę zabytkowej części miasta. To także poprawienie dostępności komunikacyjnej do strefy przemysłowej miasta, a także podstrefy ekonomicznej. Jej powstanie ma także duże ułatwienie dla kierowców zmierzających na Ukrainę przez drogowe przejście w Medyce – Szeginiach. W połączeniu z powstającą autostradą A4 biegnącą do granicy państwa w Korczowej, a także zaprojektowaną już drugą częścią obwodnicy Przemyśla, znacząco poprawi dostępność komunikacyjną miasta.
Droga obwodowa ma długość 3, 840 km, w jej przebiegu znalazło się 11 obiektów inżynieryjnych. Zakres projektu obejmował
1. budowę po nowym śladzie dwujezdniowej drogi obwodowej o przekroju ulicznym i nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś.
2. budowę czteroprzęsłowej konstrukcji wiaduktu drogowego o klasie obciążenia „C” i długości 104, 16 m w ciągu ul. Monte Cassino (WD-1)
3. budowę przejazdu pod drogą obwodową łączącego ul. Dobrą z ul. Emilii Plater (P-1)
4. budowę wiaduktu drogowego nad ul. Emilii Plater i linią kolejową o długości 301, 10 m (WD-2, EG)
5. budowę przeprawy mostowej o klasie obciążenia „A”, przez rzekę San, w ciągu drogi obwodowej. Podwieszony most z wachlarzowym układem stalowych want ma 21, 5 m szerokości i 230 m długości z pylonem mierzącym 61 m wysokości, co czyni go obecnie największym mostem podwieszonym Podkarpacia. Całkowita długość przeprawy wynosi 531, 10 m.
6. budowę dwóch przejść pieszo-rowerowych w istniejącym nasypie kolejowym pod istniejącą linią kolejową w ul. Wincentego Pola (TP-1A, TP-1B)
7. budowę dróg dojazdowych do drogi obwodowej oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci drogowej oraz budowę dróg zbiorczych dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów do posesji oraz przebudowę istniejących ulic dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną miasta o łącznej długości 4, 485 km.
8. budowę ekranów akustycznych o powierzchni 9088 m2.
9. budowę skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych z ulicami: Krakowską, 29 Listopada, Mikołaja Kopernika, Sybiraków i Wincentego Pola.
10. przebudowę skrzyżowania obwodnicy z ulicami Tomasza Zana i Lwowską na rondo dwupasmowe.
11. budowę dwóch przejść pieszo – rowerowych pod obwodnicą - pierwsze w odległości ok. 90 m od ulicy Polnej oraz drugie w okolicy wlotu ulicy Marii Konopnickiej w ul. Wilczańską
12. budowę lub rozbudowę istniejących 4 przepustów pod drogą obwodową.
13. zahumusowano i obsiano 114 000 m2 pasa drogowego.
14. wykonano 31 600 m2 ciągów pieszo – rowerowych.

Do budowy obwodnicy użyto:
- 26 326 m3 betonu
- 3 003, 37 t konstrukcji stalowych
- 3 036, 39 m want
- 5 456 sztuk gwoździ gruntowych
- wykonano 301 487 m3 wykopów
- wybudowano 3 694 m pali.


Odcinki drogi obwodowej, most, drogi dojazdowe do niej oraz nowe skrzyżowania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września br. otrzymały już nazwy:

1. Most na rzece San otrzymał nazwę „Most Brama Przemyska”.
2. Ulica przebiegającej od ulicy Krakowskiej do mostu „Most Brama Przemyska” nosi nazwę „aleja Wolności”.
3. Ulica przebiegająca na odcinku od mostu „Most Brama Przemyska” do ulicy Wincentego Pola otrzymała nazwę „aleja Solidarności”.
4.  Ulica boczna alei Wolności przebiegająca w kierunku ul. 29 Listopada nosi nazwę „Zadwórzańska”.
5. Ulicy bocznej alei Solidarności przebiegającej w kierunku ul. Mikołaja Kopernika nadano nazwę „Bystrzyckich”.
6. Ulicy bocznej alei Solidarności przebiegającej w kierunku ul. Marii Konopnickiej nadano nazwę „Świętego Andrzeja Boboli”.
7. Skrzyżowaniu typu rondo ulic: Bystrzyckich, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Brudzewskiego nadano nazwę „Rondo Ofiar Wołynia”.
8. Skrzyżowaniu typu rondo ulic: Wincentego Pola, Lwowskiej i Tomasza Zana nadano nazwę „Rondo Kresowian”.
9. Wiadukt w ciągu ulicy Monte Cassino otrzymał nazwę „Wiadukt im. Zbigniewa Chabasiewicza”.
10. Wiadukt łączący ulicę Krakowską z ulicą Monte Cassino otrzymał nazwę „Wiadukt im. Księdza ppłk. Władysława Deca”

Rozstrzygnięty został także przetarg i wykonana została iluminacja mostu Brama Przemyska, a także dwóch wiaduktów i estakady głównej. Na moście w technice ledowej podświetlone zostaną pylon i liny podwieszające, a także boczna linia desek gzymsowych. Iluminacja pylonu jest różnokolorowa, systematycznie zmieniająca się, pozostałe elementy są podświetlane w kolorze białym. Bardzo ciekawą formą promocji miasta będą także 3 kamery internetowe zainstalowane na pylonie, które wkrótce zostaną uruchomione.

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (338,27KB)

JPGWystąpienie Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego (246,20KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (286,72KB)

JPGPamiątkowy poemat s.2 (179,37KB)

JPGSpacer Premiera Donalda Tuska wzdłuż obwodnicy (199,49KB)

JPGUroczystość otwarcia drogi obwodowej (273,23KB)

JPGSpacer Premiera Donalda Tuska wzdłuż obwodnicy (285,38KB)

JPGPoświęcenie obiektu (351,83KB)

JPGBriefing Premiera (323,00KB)

JPGPrzecięcie wstęgi (247,72KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (332,60KB)

JPGSpacer Premiera Donalda Tuska wzdłuż obwodnicy (246,25KB)

JPGZgromadzeni goście (297,96KB)

JPGPrzecięcie wstęgi (195,74KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (327,32KB)

JPGWystąpienie Europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej (392,45KB)

JPGUroczystość otwarcia drogi obwodowej (300,05KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (411,48KB)

JPGBriefing Premiera (412,50KB)

JPGWystąpienie Posła na Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza (225,58KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (334,92KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (205,93KB)

JPGPrezydent Robert Choma i Członek Zarządu Mota Engil Europe Sławomir Barczak (284,96KB)

JPGSpacer Premiera Donalda Tuska wzdłuż obwodnicy (258,02KB)

JPGPamiątkowy poemat s.1 (307,33KB)

JPGPoświęcenie obiektu (336,67KB)

JPGPrzecięcie wstęgi (233,03KB)

JPG"Aktywnie dla Niepodległej" (264,63KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2012 15:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17