12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Batorego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 214 m. Przemyśla, przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka nr 1252/2 o powierzchni 0,6532 ha obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00082747/6, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych, na rzecz posiadacza garażu nr 12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) upływa w dniu 21 grudnia 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2012 08:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:26