3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 26 w budynku przy ul. Monte Cassino 16, nr 57 w budynku przy ul. Monte Cassino 16B, nr 58 w budynku przy ul. Monte Cassino 16A, nr 25 w budynku przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 25 i nr 1 w budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 7, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1175 i nr 273 oraz nr 1176 i nr 1190 (droga), nr 1179 i nr 1192 oraz nr 1176 i nr 1190 (droga), nr 1178 i nr 1191 oraz nr 1176 i nr 1190 (droga) wszystkie w obrębie nr 203, nr 717 i nr 716 (podwórze) obie w obrębie nr 205, a także nr 1671 i nr 1654 (podwórze) obie w obrębie nr 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 20 grudnia 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-11-2012 09:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:26