Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 5 w budynku przy ul. Niewiadomskiego 2, nr 8 w budynku przy ul. Głowackiego 12, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1660 i nr 1657 – stanowiącej podwórko oraz nr 1762 i nr 1769 – stanowiącej podwórko wszystkie w obr. 207.
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 14.12.2012 r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-11-2012 09:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-01-2013 08:26

Na skróty