7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2013

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2013.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2013.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. (formularz w załączeniu). Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Konsultacje trwają: od 8 listopada 2012 r. do 14 listopada 2012 r.

Projekt Programu i formularz konsultacji został zamieszczony w dniu 31 października 2012 r.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje) oraz jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.
Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Tadeusz Maźnik, Wydział Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 10 A, tel. 16 675-20-42, e-mail: tadeuszmaznik@onet.pl.

DOTGminny Program na 2013 r. część I (70,00KB)

DOTGminny Program na 2013 r. część II (154,00KB)

DOTGminny Program na 2013 r. część III (70,00KB)

DOTFormularz (30,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-10-2012 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-11-2012 08:22