9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbył się konkurs przyrodniczo – ekologicznym pod hasłem " Przyroda i my"

Już po raz dziesiąty uczniowie szkół podstawowych z Przemyśla, Olszan  i Dubiecka spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu, żeby wziąć udział w Międzyświetlicowym i Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym pod hasłem „Przyroda i my”. Konkurs odbył się 29 października bieżącego roku i miał na celu pokazanie, że wszystkim nam powinna być bliska ochrona środowiska oraz kształtowanie przekonania o ponoszeniu odpowiedzialności za stan przyrody.

 
Celem  konkursu było:
 
popularyzowanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przyrodą, ekologią i ochroną środowiska,
budzenie emocjonalnego stosunku do otaczającego świata, 
kształtowanie przekonania o ponoszeniu odpowiedzialności za stan przyrody.
Ponieważ konkurs przebiega dwuetapowo, pierwszym etapem konkursu był test eliminacyjny w szkołach macierzystych, cele te realizowane są wśród bardzo licznej grupy dzieci i młodzieży szkół podstawowych.\
 
Tematyka konkursu dotyczyła:
znajomości działań na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej
podstawowych pojęć z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska
znajomości podstawowych zjawisk przyrodniczych
walorów przyrodniczych oraz osobliwości najbliższego środowiska
 
Konkurs organizowany był we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Nadleśnictwem Krasiczyn. Honorowy patronat nad konkursem objęty został przez Arboretum    i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Młodsi uczniowie mieli do rozwiązania  zadania testowe, zagadki, rebusy i krzyżówki. Starsi uczestnicy musieli zmierzyć się z testem pisemnym oraz zadaniami praktycznymi. Czas pracy wynosił 45 minut. Starania uczniów zostały nagrodzone dyplomami, atrakcyjnymi nagrodami książkowymi i filmami dvd o tematyce przyrodniczej oraz roślinami doniczkowymi. Fundatorami nagród byli: organizator Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, WFOŚ i GW w Rzeszowie, Nadleśnictwo Krasiczyn, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Wicemarszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP pan Marek Rząsa, poseł na Sejm RP pan Piotr Tomański. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
 
Dyrektor SP 1 pan Maciej Kozłowski serdecznie gratulował zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. Nauczycielki, które przygotowywały konkurs Elwira Węgrzyn i Elżbieta Pietrusiak przekonane są, że udział uczniów w konkursie w przyszłości zaowocuje właściwą postawą proekologiczną w ich codziennym życiu.
 
W konkursie wzięło udział 60 uczniów wraz z opiekunami z następujących szkół:
SP1, SP4, SP6, SP11, SP14, SP16, SP17, ZPS Muzycznych,  PSP  Dubiecko, SP Olszany.
 
W kategorii klas 1-3 (konkurs międzyświetlicowy):
I miejsce SP4 -   Karolina Łach, Julia Burdziak, Agnieszka Pilip
II miejsce ZPSM -   Karolina Kotkowska, Julia Chudoment, Oliwia Pawłucka
III miejsce PSP Dubiecko – Aleksandra Kamińska, Anna Młynarka, 
    Radomir Lis 
 
W kategorii klas 4-6 (konkurs międzyszkolny):
I miejsce SP6 – Małgorzata Krytak, Jakub Fedak, Piotr Tryczyński
II miejsce ZPSM – Katarzyna Kobus, Gabriela Wołoszyn, Jan Żurek
III miejsce SP4 – Michał Ekiert, Michał Leśko, Gabriela Bronkowska
 

JPGOdbył się Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym pod hasłem - Przyroda i my (629,65KB)

JPGOdbył się Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym pod hasłem - Przyroda i my (613,76KB)

JPGOdbył się Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym pod hasłem - Przyroda i my (436,77KB)

JPGOdbył się Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym pod hasłem - Przyroda i my (670,30KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-10-2012 14:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17