15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. 3-go Maja 55

MKL-III.6840.89.2012.AM9                       Przemyśl, dnia 23 października 2012 r.     

 

OGŁOSZENIE                              

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, przy ul. 3 Maja 55, oznaczonej jako działka nr 1070 o pow. 0,0700 ha, objętej KW Nr PR1P/00051430/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 12A, 13, 15, 16 i 19 w budynku przy ul. 3 Maja 55.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu  13.12. 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2012 12:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:26