20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Drugie Życie Elektrośmieci

Rusza V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego "Drugie Życie Elektrośmieci"

Konkurs "Drugie Życie Elektrośmieci" to konkurs ekologiczny, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce, którego celem jest  podniesienie  stanu świadomości ekologicznej ich lokalnych społeczności, a także zbiórka elektroodpadów oraz zużytych baterii.

Organizatorem konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu, a jego działania dofinansowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Koordynatorem konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont.

Dlaczego temat elektrośmieci i zużytych baterii jest ważny?

Elektrośmieci to potoczna nazwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w skrócie ZSEE, czyli wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które działają na prąd lub baterie, a które uległy zepsuciu, zużyciu, zniszczeniu, przestały być potrzebne lub po prostu stały się przestarzałe.

Szacuje się, że jedynie 32% Polaków oddziela zużyte baterie, a 21% sprzęt RTV/AGD od innych odpadów komunalnych.  To wciąż za mało, aby wywiązać się z nałożonych na Polskę przepisów związanych z odzyskiem ZSEE i zużytych baterii, które zobowiązują nas do zebrania i odzysku 4 kg ZSEE na mieszkańca.

W 2011 roku zebrano w Polsce 3,55 kg ZSEE na jednego mieszkańca (przyjmując liczbę ludności w 2011 r. 38 200 tys. jak podaje GUS).

Aby osiągnąć wymaganą prawem wielkość zbiórki ZSEE i zużytych baterii niezbędne jest przeprowadzenie wśród mieszkańców polskich miast i wsi działań aktywizujących mających na celu wzrost świadomości na temat postępowania ze elektrośmieciami i zużytymi bateriami.  W tym celu, już po raz piąty rusza ogólnopolski konkurs „Drugie Życie Elektrośmieci.”

Konkurs „Drugie Życie Elektrośmieci”

Bezpośrednimi odbiorcami konkursu są uczniowie i ich opiekunowie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Grupy składające się z maksimum 10 uczniów oraz opiekuna tworzą Szkolne Zespoły Konkursowe, które stanowią reprezentację danej szkoły.  W poprzedniej edycji konkursu bezpośrednio wzięło udział przeszło 2500 uczestników, a pośrednio prawie 5 mln Polaków.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie sami będą pogłębiać swoją wiedzę na temat elektrośmieci i zużytych baterii, tak aby w drugim etapie, dzięki swojej pomysłowości i kreatywności przekazać ją dalej, swoim lokalnym społecznościom.  Pod koniec konkursu, każdy zespół będzie miał za zadanie przeprowadzić zbiórkę elektrośmieci i zużytych baterii.  W poprzedniej edycji konkursu, w ten sposób zostało zebranych 260 ton sprzętu i prawie 7 ton baterii.

Dla pierwszych dziesięciu najlepszych zespołów przygotowane zostaną nagrody o łącznej wartości prawie 150 000 zł, które zostaną rozdane w czerwcu 2013 r. podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Konkurs rusza 15 listopada 2012 r. i będzie trwał do 30 kwietnia 2013 r.  Na zgłoszenia szkół czekamy do 10 listopada. 

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: www.drugiezycieelektrosmieci.pl

Więcej informacji na temat konkursu: 

 

Konkurs spełnia kryteria udziału uczniów w projekcie edukacyjnym zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 156, poz.1046 § 21a ust.1-10) wprowadzające przepisy obligujące uczniów gimnazjów do realizacji zespołowego projektu edukacyjnego.

 

Informacje o organizatorach i koordynatorze

Europejska Platforma Recyklingu to organizacja non-profit, która zajmuje się odzyskiem i ponownym przetwarzaniem części, odpowiadającej udziałowi rynkowemu należących do niej firm - odpadów elektronicznych i elektrycznych, które co roku powstają w Polsce. Główne zadania ERP to przede wszystkim organizowanie i prowadzenie zbiórki oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inicjowanie edukacji ekologicznej.

Fundacja Zielony Horyzont zajmuje się edukacją na temat właściwego postępowania z elektrośmieciami i zużytymi bateriami.  Fundacja prowadzi akcje edukacyjne i zbiórki w całej Polsce.  W zeszłym roku, w ramach koordynowanych przez Fundację akcji, wspólnie zebrano przeszło 423 ton elektrośmieci i 15 tony zużytych baterii, a krąg zaangażowanych odbiorców tych akcji tworzyło prawie 14 000 osób.

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 23-10-2012 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 23-10-2012 15:38