17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs "UNIJNE PERŁY PODKARPACIA"

KONKURS „UNIJNE PERŁY PODKARPACIA”

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat na terenie województwa podkarpackiego udało się zrealizować kilka tysięcy inwestycji i inicjatyw społecznych przyczyniających się do rozwoju regionu i poprawy warunków życia mieszkańców. Jednostki samorządu terytorialnego zadbały o niezbędną i nowoczesną infrastrukturę. Dzięki innowacyjnym inwestycjom lokalne przedsiębiorstwa stały się bardziej konkurencyjne a działalność organizacji pozarządowych pomogła zaspokoić szereg potrzeb społecznych. Celem konkursu „Unijne Perły Podkarpacia” jest wyróżnienie ciekawych inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju regionu.

Tytuł Unijnej Perły Podkarpacia zostanie przyznany w pięciu kategoriach:

• Perła wśród projektów społecznych,

• Perła wśród projektów przedsiębiorców,

• Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury,

• Perła wśród projektów dot. infrastruktury technicznej i publicznej,

• Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego i rewitalizacji.

W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, którzy zrealizowali lub realizują projekty na terenie województwa podkarpackiego finansowane z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jeden beneficjent może zgłosić do konkursu dowolną ilość realizowanych przez siebie projektów. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 25 października 2012 roku:
• na adres e-mail: pife@podkarpackie.pl
• osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Spośród zgłoszeń, które napłyną do organizatora, Komisja Konkursowa wybierze od 3 do 5 nominowanych projektów w ramach każdej kategorii. Nominowane projekty wezmą udział w głosowaniu internetowym, które wyłoni zwycięzców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17/747 64 15 oraz na stronie www.pife.podkarpackie.pl.

W załączeniu znajduja się szczegółowe informacje.


Źródło: Andrzej Kukurba - Członek Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych

PDFNULL

DOTNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 19-10-2012 10:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-10-2012 10:50