2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.".

Oferty należy składać do 12 listopada 2012.

Celem zadania publicznego jest w szczególności wsparcie działań skierowanych do Polonii i Polaków za granicą w następujących obszarach:

1. Edukacja Polonii i Polaków za granicą oraz kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce.

2. Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości.

3. Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą.

4. Zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą państw ich zamieszkania z Polską.

5. Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny.

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz prosimy o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania dotacyjnego, regulaminem Konkursu oraz z zapisami Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r., których ostateczna forma została wypracowana po konsultacjach z polskimi podmiotami pozarządowymi oraz organizacjami Polonii i Polaków za granicą.

www.msz.gov.pl

Przygotowała: Maria Kroczek

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl