3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 63 i nr 52 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16, nr 20 w budynku przy
ul. Henryka Wieniawskiego 9 oraz nr 16 w budynku przy ul. Henryka Wieniawskiego 7, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 2758 i nr 2759 obie w obrębie nr 202, nr 1455 oraz nr 1450, nr 1451 i nr 1474, a także nr 1452 oraz nr 1450, nr 1451 i nr 1474 wszystkie w obrębie nr 205 miasta Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-10-2012 09:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-12-2012 11:39