8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 25 października 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 27 września 2012 r. i 4 października 2012 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” – proj. nr 255/2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka II” – proj. nr 256/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Przemyśl do „Porozumienia między Burmistrzami” dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej energii – proj. nr 257/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – proj. nr 247/2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 243/2012, 244/2012, 245/2012, 246/2012, 251/2012, 252/2012, 253/2012, 258/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla – proj. nr 250/2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – proj. nr 242/2012.
12. Podjęcie w sprawie zbycia udziału w nieruchomości będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 254/2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia powierzchni reklamowych usytuowanych na wiatach przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl – proj. nr 248/2012.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – proj. nr 249/2012.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – proj. nr 241/2012.
16. Podjecie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Orły, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 – proj. nr 236/2012.
17. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr 110/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
18. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
19. Informacje o oświadczeniach majątkowych.
20. Wystąpienia radnych.
21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 18-10-2012 14:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17