Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych.

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 15 w budynku przy ul. Czarnieckiego 1, nr 7 w budynku przy ul. Kopernika 54, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 408 i nr 63 obie w obr. 207.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 29.11.2012 r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-10-2012 09:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-12-2012 11:39

Na skróty