11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o odwołaniu III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wyszyńskiego - dz. nr 2916/4 i nr 2916/5 obr. 202

MKL-III.6840.18.(1,2).2012.ER5    Przemyśl, dnia 12.10.2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami, z powodu upływu ważności operatu szacunkowego określającego wartości rynkowe niżej wymienionych nieruchomości,
odwołuje trzecie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonych jako:
1) działka nr 2916/4 o pow. 0,0886 ha w obr. 202, objęta KW Nr PR1P/00063463/2,
2) działka nr 2916/5 o pow. 0,0813 ha w obr. 202, objęta KW Nr PR1P/00063463/2,
które to przetargi ogłoszone zostały na dzień 31 października 2012 r. (środa) odpowiednio na godz. 11:00 i 11:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Ogłoszenia o ww. przetargach z dnia 26.09.2012 r. znak MKL-III.6840.18.(1,2).2012.ER5 zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, na stronie internetowej ww. Urzędu oraz opublikowane w „Gazecie Wyborczej - Rzeszów” w dniu 29-30 września 2012 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-10-2012 11:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-11-2012 09:44