2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sukces „Rocznika Przemyskiego”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 IX 2012 r. na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 VII 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877) ogłosiło w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. W części B, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) znalazł się „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” wydawany przez Towarzystwo Nauk w Przemyślu w współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Jest to jedyne przemyskie czasopismo, które znalazło się na prestiżowej liście czasopism punktowanych.

Twórcom i autorom „Rocznika Przemyskiego. Literatura i Język” serdecznie gratulujemy!


 

 

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl