10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mamy w mieście nowe ulice

Nowe ulice i obiekty (wiadukty, ronda), które powstały w ciągu ostatniego roku w naszym mieście, głównie w związku z budową drogi obwodowej, mają już swoje nazwy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu (27 września br.) podjęte zostały uchwały nadające im nazwy - część z nich to także efekt prowadzonych w ubiegłym i w tym roku badań ankietowych wśród mieszkańców miasta, zaproponowanych w projekcie przedstawionym przez Prezydenta Miasta, inne są wynikiem inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. 

Nowe nazwy zostały uwidocznione na mapce, którą zamieszczamy poniżej.

 

1. Most na rzece San  - przebieg od punktu A do B, otrzymuje nazwę „Most Brama Przemyska”.

2. Ulicy przebiegającej od ulicy Krakowskiej do mostu „Most Brama Przemyska” – przebieg od punktu C do A, nadaje się nazwę „aleja Wolności”.

3. Ulicy bocznej alei Wolności przebiegającej w kierunku ul. 29 Listopada – przebieg od punktu 1 do 2, nadaje się nazwę „Zadwórzańska”.

4.  Ulicy przebiegającej na odcinku od mostu „Most Brama Przemyska” do ulicy Wincentego Pola – przebieg od punktu B do E, nadaje się nazwę „aleja Solidarności”.

5. Ulicy bocznej alei Solidarności przebiegającej w kierunku ul. Mikołaja Kopernika - przebieg od punktu 3 do 4, nadaje się nazwę „Bystrzyckich”.

6. Ulicy bocznej alei Solidarności przebiegającej w kierunku ul. Marii Konopnickiej– przebieg od punktu 5 poprzez punkty 6, 7 do punktu 8, nadaje się nazwę „Świętego Andrzeja Boboli”.

7. Skrzyżowaniu typu rondo ulic: Bystrzyckich, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Brudzewskiego nadaje się nazwę „Rondo Ofiar Wołynia”.

8. Skrzyżowaniu typu rondo ulic: Wincentego Pola, Lwowskiej i Tomasza Zana nadaje się nazwę „Rondo Kresowian”.

9. Wiadukt w ciągu ulicy Monte Cassino – przebieg od punktu F do G, otrzymuje nazwę „Wiadukt im. Zbigniewa Chabasiewicza”.

10. Wiadukt łączący ulicę Krakowską z ulicą Monte Cassino – przebieg od punktu H do I, otrzymuje nazwę „Wiadukt im. Księdza ppłk. Władysława Deca”

a także

11. Parkowi miejskiemu w Przemyślu położonemu w obrębie ulic: Władysław Jagiełły, Królowej Jadwigi, Parkowej i Sanockiej nadaje się nazwę „Park Zamkowy im. Mariana Strońskiego”.

 

Mapa część I

 

Mapa część II

 

Kilka słów o niektórych nowych patronach:

"ulica Bystrzyckich"

Wybitnymi członkami Rodziny Bystrzyckich byli: Michał Bystrzycki urodził się 7.10.1864 r., zmarł 14.11.1957 r.- przemysłowiec, w latach 1918-1919 i w połowie lat 30-tych Prezydent Miasta Przemyśla, Tadeusz Bystrzycki  urodził się 1.12.1889 r.- zamordowany przez NKWD w 1940 r.,  w latach 30-tych dwukrotnie Prezydent Miasta Przemyśla, Przemysław Bystrzycki  urodził się 23.05.1923 – zmarł 6.10.2004 r. kawaler Orderu Virtuti  Militari, oficer AK, cichociemny, pisarz i publicysta, Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla i Poznania.
Rodzina Bystrzyckich za swoją działalność na rzecz Przemyśla została zesłana na Sybir. Po powrocie z zsyłki w 1953 roku Rodzina Bystrzyckich w osobie Zofii, Wieńczysławy, Dobromiły i Przemysława przekazała miastu kamienice Rynek 9 i Serbańska 7,  które w latach 1919-1953 były własnością Rodziny.
W geście upamiętnienia zasług Rodzina Bystrzyckich została uhonorowana poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy na ścianie budynku przekazanego miastu, który obecnie pełni funkcję Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Również Michał Bystrzycki jako fundator Bursy w obecnym Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych im. Ks. Franciszka Winnickiego w Przemyślu, został upamiętniony poprzez wmurowanie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły. 

„Wiadukt im. Zbigniewa Chabasiewicza”

Zbigniew Chabasiewicz - urodził się 06.01.1922 r. w Przemyślu, zmarł 09.09.1993 r. w Przemyślu. Po wybuchu wojny jako 17 letni uczeń Gimnazjum Kupieckiego przedostał się do Francji gdzie został przyjęty do 24 Pułku Ułanów, a po ewakuacji do Wielkiej Brytanii jako podkomendny generała Maczka przeszedł cały szlak bojowy, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny i po skończeniu studiów w Krakowie powrócił do Przemyśla, gdzie był szykanowany przez SB. W latach 1956-1993 należał do najwybitniejszych nauczyciela języka angielskiego w południowo - wschodniej Polsce. Z jego inicjatywy zostało założone Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Brytyjskiej i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.  Był prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta, pełnił wiele znaczących funkcji w Przemyślu m.in. jako dyrektor PWiK (od 1972 r.), Prezydent Miasta Przemyśla (1981r.). Był znanym działaczem społecznym, sportowym i kulturalnym. Po śmierci został pochowany na Cmentarzu Głównym                            w Przemyślu.

„Wiadukt im. Księdza ppłk. Władysława Deca”

Ksiądz podpułkownik Władysław Dec Salesiani di Don Bosco - urodził się 26.01.1907r. w Daszawie, zmarł 12.11.1999 r. w Przemyślu, polski duchowny rzymskokatolicki, podpułkownik, kapelan AK (ps. Skorupka, brat Celestyn).
Po zdaniu matury w Krakowie wstąpił do zakonu salezjańskiego, gdzie przyjął święcenia kapłańskie 29.06.1938 r. Był kapelanem junaków w Przemyślu, a w trakcie II wojny światowej kapelanem w 22 Dywizji Piechoty Górskiej. Pracował jako katecheta, a po wojnie zaangażował się w szkolnictwo i harcerstwo przemyskie oraz działalność w wielu organizacjach. W 1993 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla. Po śmierci pochowany został na Cmentarzu Zasańskim.

„Park Zamkowy im. Mariana Strońskiego”

Marian Stroński urodził się 15.06.1892 r. w Łozowej k. Tarnopola, zmarł w 1977 roku w Przemyślu.
W latach 1908-1913 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w Akademii Wileńskiej u Kazimierza Pochwalskiego. Tworzył na Helu, gdzie powstał cykl obrazów o tematyce morskiej. W czasie II wojny stracił swój dobytek w Warszawie i po tych przeżyciach na stałe zamieszkał w Przemyślu. Ślady swojej twórczości pozostawił przy odnawianiu malowideł w holu dworca kolejowego, namalował wiele portretów, pracował przy obiektach sakralnych, odnowił malowidła w sali posiedzeń Rady Miejskiej. W 1975 roku za całokształt pracy został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po śmierci został pochowany na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. 15 lipca 2005 roku córka Mariana Strońskiego - Małgorzata Gawrońska odsłoniła pamiątkową tablicę na domu, w którym mieszkał przy ul. Matejki. 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-10-2012 14:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17