20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyskie Centrum Wolontariatu

Przemyskie Centrum Wolontariatu powstało z inicjatywy Zarządu jako sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w styczniu  2010 roku.
Centrum rekrutuje wolontariuszy z młodzieży przemyskich szkół średnich, integruje członków wielu organizacji pozarządowych,  organizuje akcje i realizuje projekty, z których jednym z najistotniejszych jest działalność wychowawczo-opiekuńcza, ekologiczna oraz edukacyjna i charytatywna.

Przemyskie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem idei wolontariatu i zachęcaniem młodzieży do podejmowania wspólnych międzypokoleniowych inicjatyw
Działalność PCW w bezpośredni i systematyczny sposób wpływa na rozwijanie umiejętności organizacji młodzieżowych w zakresie działalności wolontariackiej oraz na pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów, panujących w naszych środowiskach na temat pracy społecznej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Towarzystwa - www.tppir.przemysl.pl

Zapraszamy

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl