Przemyskie Centrum Wolontariatu

Przemyskie Centrum Wolontariatu powstało z inicjatywy Zarządu jako sekcja Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w styczniu  2010 roku.
Centrum rekrutuje wolontariuszy z młodzieży przemyskich szkół średnich, integruje członków wielu organizacji pozarządowych,  organizuje akcje i realizuje projekty, z których jednym z najistotniejszych jest działalność wychowawczo-opiekuńcza, ekologiczna oraz edukacyjna i charytatywna.

Przemyskie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem idei wolontariatu i zachęcaniem młodzieży do podejmowania wspólnych międzypokoleniowych inicjatyw
Działalność PCW w bezpośredni i systematyczny sposób wpływa na rozwijanie umiejętności organizacji młodzieżowych w zakresie działalności wolontariackiej oraz na pokonywanie uprzedzeń i łamanie stereotypów, panujących w naszych środowiskach na temat pracy społecznej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Towarzystwa - www.tppir.przemysl.pl

Zapraszamy

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-10-2012 15:32 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 24-08-2015 14:41

Na skróty