10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

W dniach 5-8 września 2012 r. we Wrocławiu odbył się VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość” oraz XIV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W trakcie Powszechnego Zjazdu Archiwistów dyskutowano o najważniejszych problemach związanych m.in. z narodowym zasobem archiwalnym i archiwami, konsekwencjami informatyzacji archiwów oraz urzędów i instytucji. W trakcie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP wybrano nowe władze Stowarzyszenia oraz dokonano zmian w statucie. W zjazdach uczestniczyli także przedstawiciele przemyskiego Oddziału SAP.

Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Przemyślu działa od 1965 r. Jego siedziba mieści się w Archiwum Państwowym przy ul. Lelewela 4. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki, archiwoznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach, a także o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją.
W czerwcu 2012 r. wybrano nowe władze Oddziału, których zamiarem jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu, a także nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miejskim.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
www.sap.waw.pl oraz Archiwum Państwowego w Przemyślu http://www.przemysl.ap.gov.pl/

 

JPGNULL (24,64KB)

JPGNULL (13,11KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-10-2012 11:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-05-2014 13:43