25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska”

We wtorek 25 września br. Robert Choma wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska”, które odbyło się w Katowicach. Pierwszy dzień czterodniowego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zatytułowany został: „ Nauka – Biznes – Samorząd – RAZEM DLA GOSPODARKI”. Podczas obrad prof. Michał Kulesza, wygłosił wykład pt. "Wpływ Programu "Samorządowa Polska" na rozwój gmin. Podczas sesji plenarnej poruszano tematy ściśle związane z korzyściami oraz możliwościami i płaszczyznami współpracy administracji rządowej i samorządowej z samorządem gospodarczym. Analizie poddane zostały także wzorce europejskie.

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podpisał Porozumienie o Współpracy pomiędzy Unią Gospodarczą Samorządowych Funduszy Pożyczkowych – Samorządowa Polska S.A.. Celem podpisanego Listu Intencyjnego jest wola podjęcia stałej wieloletniej współpracy w efekcie której powstanie instytucja finansowa ukierunkowana na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości z 40% udziałem Miasta i 60% udziałem Centrum Operacyjnego działającego jako Krajowy Samorządowy Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Dzięki temu podmiotowi możliwe będzie udzielanie pożyczek  do wysokości 25 000 EUR mikro, małym i średnim przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie miasta. Oferta pożyczek w założeniu będzie konkurencyjna dla oferowanych przez banki i inne konkurencyjne instytucje finansowe. Podpisany dokument ma zapewnić wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorców, prowadzący do m.in.:

  • zwiększenia wpływów podatkowych do budżetu Miasta;
  • zwiększenia potencjału gospodarczego Miasta poprzez realizację zadań z wykorzystaniem środków pieniężnych z funduszy strukturalnych UE;
  • wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia w Mieście.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski.

 

 

JPGPrezydent uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska”

JPGPrezydent uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska”

Opublikował:  | Data publikacji: 01-10-2012 08:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13