10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent wziął udział w Samorządowym Kongresie Oświaty

W dniu 27 września br. w Warszawie zakończył się dwudniowy Samorządowy Kongres Oświaty. Udział w obradach wziął obecny w tym dniu w Warszawie Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Podczas Kongresu samorządowcy przedstawili swoje propozycje zmian w ustawodawstwie w tym względzie. W swoich propozycjach domagają się oni wprowadzenia rozwiązań, które pomogą im efektywniej wydawać pieniądze na szkoły. Oprócz wspomnianych już pomysłów są m.in. dotyczące podniesienia nauczycielskiego pensum z 18 do 20 godzin, zmian w sposobie rozliczania się przez nauczycieli z 40-godzinnego tygodnia pracy, skrócenia pedagogicznych urlopów. Podczas trwania Kongresu samorządowcy mieli możliwość uczestniczenia w trzech debatach panelowych. Rozmawiali o Karcie Nauczyciela, organizacji i zarządzaniu oświatą, szkolnictwie zawodowym i roli nowoczesnych technologii w podnoszeniu jakości nauczania a także o aktywnym porozumieniu: obywatel - samorząd. Ważną, omawianą kwestią było również sprawa stworzenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń, w którym zasadniczą rolę odgrywać będą dodatki motywacyjne, powiązane z jakością pracy. Na zakończenie kongresu głos zabrał Prof. Jerzy Buzek, który odniósł się do kwestii oświaty ukazując jej znaczący wpływ na rozwój  nowoczesnej Polski

Kongres zorganizowali wspólnie: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich i Unia Metropolii Polskich.

JPGPrezydent wziął udział w Samorządowym Kongresie Oświaty (333,07KB)

JPGPrezydent wziął udział w Samorządowym Kongresie Oświaty (287,43KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 28-09-2012 11:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13