5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemarsz – „Stawka Większa niż 8 MLD”

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w dniu 27 września br. wziął udział w podsumowaniu  kampanii Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej i marszu samorządowców przeciwko polityce zaburzania równowagi finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w dniu wczorajszym zakończył się Samorządowy Kongres Oświaty, który poprzedził to wydarzenie. Na jego zakończenie wystąpił Prof. Jerzy Buzek, który wygłosił referat na temat „Dobra oświata i samorządy a rozwój nowoczesnej Polski”. Poparł on samorządowców w staraniach o zmianę prawa tak, aby samorządy mogły liczyć na większe wsparcie finansowe. Dodał, iż to nikt inny, ale właśnie samorządowcy rozliczani są za właściwe wypełnianie misji służenia mieszkańcom przez nich samych. Prezydenci, starostowie, wójtowie i burmistrzowie złożyli w Sejmie ponad 200 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o dochodach samorządów. Zakłada ona zwiększenie udziału samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, a także przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych samorządów.   Poza tym projekt przewiduje przyznanie samorządom tzw. subwencji ekologicznej, która byłaby rodzajem rekompensaty dla 1300 gmin, które mają na swoim terenie obszary chronione. O ocenie samorządowców jest to istotna bariera hamująca rozwój wielu gmin. Samorządowcy podkreślali, iż nie jest to protest wymierzony pod adresem Rządu, a stan obecny jest wynikiem wielu nietrafnych zmian i decyzji politycznych na przestrzeni lat 2005-2011.  

Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego weszło 25 osób, reprezentujących interesy miast, miasteczek i wsi. Członkowie Komitetu działają w jego ramach honorowo – jako obywatele wnoszący projekt ustawy. Jednocześnie są oni członkami władz statutowych, reprezentujących ogólnopolskie stowarzyszenia gmin i powiatów.


Więcej na temat tej samorządowej inicjatywy przeczytają Państwo na oficjalnej stronie projektu: http://stawka8mld.pl

JPGPrzemarsz – „Stawka Większa niż 8 MLD”

JPGPrzemarsz – „Stawka Większa niż 8 MLD”

JPGPrzemarsz – „Stawka Większa niż 8 MLD”

JPGPrzemarsz – „Stawka Większa niż 8 MLD”

Opublikował:  | Data publikacji: 28-09-2012 10:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13