11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Okrzei

MKL-III.6840.43.2011.GC4                          Przemyśl, dnia 24 września 2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 31 października 2012 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1965/2 o powierzchni 0,0222 ha,  objęta KW Nr PR1P/00010936/3, na poprawienie warunków zagospodarowani nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1980 w obrębie 202.
Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

Opublikował:  | Data publikacji: 25-09-2012 15:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-11-2012 09:44