21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2012 r.

3.      Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.

4.      Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) „BATOREGO II” – proj. nr 216/2012,

b) „ZASANIE I” – proj. nr 214/2012,

c) „ZASANIE II” – proj. nr 215/2012.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic, rond i obiektów mostowych – proj. nr 228/2012.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy – proj. nr: 229/2012.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – proj. nr: 232/2012.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „ rondo” – proj. nr 186/2012, 195/2012, 209/2012.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – proj. nr 210/2012

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – proj. nr 225/2012.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr 226/2012.

13.  Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 227/2012.

14.  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. – proj. nr: 219/2012, 220/2012, 221/2012, 222/2012.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012 r. – proj. nr 223/2012.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 217/2012, 218/2012.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami – proj. nr 213/2012.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla, na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – proj. nr 224/2012.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proj. nr 230/2012.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 231/2012.

21.  Wystąpienia radnych.

22.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

23.  Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-09-2012 15:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:15