13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W Katowicach w dniach 24 - 27 września 2012 roku odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na sześć tysiący. Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.

Termin: 24- 27 września 2012 r.

Miejsce: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 (wejście od ul. Damrota); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12b; Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Banakowa 12a.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski, a w panelach dyskusyjnych udział wzięli członkowie polskiego rządu, łącznie z Prezesem Rady Ministrów, Panem Donaldem Tuskiem.

12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy – tak statystycznie przedstawiał się I EKMŚP. Dwudniowy cykl spotkań przyniósł skierowane do instytucji państwowych krajowych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo - badawczych postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością.

Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pan José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Program i strona organizatora

Źródło: www.kongresmsp.eu

JPGNULL (37,27KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-09-2012 11:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:13