16.2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Oferty można składać od 5 do 27 września 2012 r. 

Więcej informacji tutaj.