15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

NA ZAWSZE WŚRÓD GWIAZD… Planetoida imienia Roberta Bodzonia – nauczyciela Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu

Bolesna strata dotknęła nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu, 28 sierpnia 2012 r. zmarł bowiem nauczyciel tej szkoły – pan Robert Bodzoń. Przez kilkanaście lat pracy w tej placówce obowiązki pedagoga dzielił z niezwykłą pasją, jaką była astronomia. Lekcje geografii były więc nie tylko wędrówką po świcie, ale i błądzeniem wśród gwiazd.

Prowadzone przez Niego kółko astronomiczne cieszyło się niezwykłą popularnością, gdyż potrafił teoretyczną wiedzę zmienić na fascynację wszechświatem.

Był jedną z najwybitniejszych postaci na polskiej scenie astronomii amatorskiej. Od wielu lat dzielił się swoją wiedzą w Internecie i organizował konkursy. Każdego dnia prowadził kalendarz astronomiczny, dostarczając tym samym informacji o tym, co aktualnie dzieje się na niebie.

W uczniach budził podziw i rozniecał pasje, dla nauczycieli był dobrym kolegą i oazą spokoju. Nikt się nie spodziewał, że nowy rok rozpocznie się już bez niego.

Kiedy więc zabrzmiał pierwszy dzwonek, a pamięć Roberta Bodzonia uczczono minutą ciszy, szczególnie wzruszająca okazała się informacja, jaką otrzymała Pani Dyrektor mgr inż. Halina Wiśniewska. Świat astronomii postanowił docenić swojego wspaniałego kolegę i wystąpił z inicjatywą nadania Jego imienia nowo odkrytej planetoidzie.

Zyskała ona aprobatę międzynarodowych organizacji astronomicznych oraz miłośników tej niezwykłej nauki.

Odnaleziona 16 lipca 2012 r. pomiędzy Marsem a Jowiszem planetoida nr 337002 o wielkości 1,5 km będzie nosiła imię „Robertbodzon”. Jest to niezwykłe wyróżnienie dla samego Roberta Bodzonia, jak i ogromny zaszczyt dla społeczności szkolnej.

Teraz wystarczy tylko spojrzeć w niebo, aby przypomnieć sobie tego wspaniałego człowieka. Mimo, że nie ma go już wśród nas, odnalazł swoje miejsce tam, gdzie zawsze było mu najbliżej – wśród gwiazd.

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 14-09-2012 12:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-12-2012 10:24