Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność, współwłasność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-09-2012 11:01 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-12-2012 11:39

Na skróty