20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Unieważnienie aukcji na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wałowej 5

PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Wałowej 5 w Przemyślu (ujętego
w wykazie nr 3, poz. 4 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 03.08.2012 roku) ogłoszoną na dzień 13 września 2012 roku bez podania przyczyn.

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

MKL-V.7150.3.2012.JS6


 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-09-2012 14:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-09-2012 14:31